KULLANIM KOŞULLARI

gorgelshop.com web sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu siteyi kullanmadan önce aşağıdaki kullanım koşullarını dikkatlice okuyunuz.
 
1.1. Bu sitenin sahibi Organize Sanayi bölgesi 3 cadde no 13/1 / Kahramanmaraş adresinde ikamet eden.
Görgel Metal San. Ve.Tic. Ltd Şti.(Aşağıda kısaca Görgel Metal olarak anılacaktır.)

1.2. Her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Görgel Metal ‘e ait olan işbu siteye girmek ve kullanmakla sitenin kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş bulunuyorsunuz gorgelshop.com web sitesi (aşağıda kısaca “site” olarak anılacaktır) üzerinde Görgel Metal San. Ve.Tic. Ltd Şti sözleşme şartları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu, formları, içeriği ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara hacet olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

1.3. Bu sitede sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu kullanım koşulları içinde belirtilen maddeleri Görgel Metal San. Ve.Tic. Ltd Şti dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak sitede yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. Görgel Metal San. Ve.Tic. Ltd Şti tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği site hizmetlerinden yararlanan ve siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır. 

1.4. 
Görgel Metal San. Ve.Tic. Ltd Şti hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "Kullanıcı Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır. 

2. TANIMLAR 


2.1. SİTE :
 
Görgel Metal San. Ve.Tic. Ltd Şti tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesi. 

2.2. KULLANICI :
 
Görgel Metal San. Ve.Tic. Ltd Şti web sitesine çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi. 

2.3. LİNK :
  Site üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden siteye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı. 

2.4. İÇERİK : Site ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan
her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat vb. görsel, yazınsal ve işitsel imgeler. 

2.5. KULLANICI SÖZLEŞMESİ :
 Sitenin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle
Görgel Metal San. Ve.Tic. Ltd Şti arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme. 


3. HİZMETLERİN KAPSAMI
 

3.1.
 
Görgel Metal San. Ve.Tic. Ltd Şti site üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir. 

3.2. 
Site bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, kullanıcının
Görgel Metal San. Ve.Tic. Ltd Şti tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. Görgel Metal San. Ve.Tic. Ltd Şti bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir. 


4. GENEL HÜKÜMLER


4.1.
 
Görgel Metal San. Ve.Tic. Ltd Şti … site dahilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir. 

4.2. 
Görgel Metal San. Ve.Tic. Ltd Şti in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, site dahilinde yaptığı her işlem ile eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Her kullanıcı, Görgel Metal San. Ve.Tic. Ltd Şti ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını, yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, Görgel Metal San. Ve.Tic. Ltd Şti e açıkladığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin Görgel Metal San. Ve.Tic. Ltd Şti’ e açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Görgel Metal San. Ve.Tic. Ltd Şti ‘nin izni olmadan site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Görgel Metal San. Ve.Tic. Ltd Şti. ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. 

4.3.
 Site dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı
Görgel Metal San. Ve.Tic. Ltd Şti i’in işbirliği içinde bulunduğu kurumların Görgel Metal San. Ve.Tic. Ltd Şti çalışanlarının ve yöneticilerinin Görgel Metal San. Ve.Tic. Ltd Şti. Şti.yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Görgel Metal San. Ve.Tic. Ltd Şti üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. 

4.4.
 Kullanıcılar, siteyi kullanarak
Görgel Metal San. Ve.Tic. Ltd Şti.’in, diğer kullanıcıların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacaklardır. Kullanıcıların işbu "Site Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Görgel Metal San. Ve.Tic. Ltd Şti doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur. 

4.5.
 Kullanıcılar, site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler.
Görgel Metal San. Ve.Tic. Ltd Şti., kullanıcılar tarafından iletilen veya site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir. 

4.6.
 Kullanıcılar, site dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını,
Görgel Metal San. Ve.Tic. Ltd Şti 'in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. 

4.7.
 Kullanıcılar,
Görgel Metal San. Ve.Tic. Ltd Şti 'in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Kullanıcılar tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde Görgel Metal San. Ve.Tic. Ltd Şti tarafından yapılabilir. Kullanıcılar tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Görgel Metal San. Ve.Tic. Ltd Şti.tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir. 

4.8.
 Site üzerinden,
Görgel Metal San. Ve.Tic. Ltd Şti.'in kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya içeriklere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu linkler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Görgel Metal San. Ve.Tic. Ltd Şti.'in herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

4.9.
 
Görgel Metal San. Ve.Tic. Ltd Şti site üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Kullanıcı Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Görgel Metal San. Ve.Tic. Ltd Şti aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. 


5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 


5.1.
 Bu site dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu sitenin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (
Görgel Metal San. Ve.Tic. Ltd Şti .’in “telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır Görgel Metal San. Ve.Tic. Ltd Şti 'e ait ve/veya Görgel Metal San. Ve.Tic. Ltd Şti tarafından üçüncü bir kişiden lisans altına alınmıştır. Kullanıcılar, site hizmetlerini, site bilgilerini ve Görgel Metal San. Ve.Tic. Ltd Şti telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Görgel Metal San. Ve.Tic. Ltd Şti hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde Görgel Metal San. Ve.Tic. Ltd Şti tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde Görgel Metal San. Ve.Tic. Ltd Şti .’in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. 

5.2. 
İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde
Görgel Metal San. Ve.Tic. Ltd Şti tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde Görgel Metal San. Ve.Tic. Ltd Şti hizmetleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.


6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER
 
Görgel Metal San. Ve.Tic. Ltd Şti tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "Site Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu "Site Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "Site Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. 


7. MÜCBİR SEBEPLER
 
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda,
Görgel Metal San. Ve.Tic. Ltd Şti işbu "Site Kullanım Koşulları", “Gizlilik Politikası” ve "Kullanıcı Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Görgel Metal San. Ve.Tic. Ltd Şti. açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Görgel Metal San. Ve.Tic. Ltd Şti 'in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Görgel Metal San. Ve.Tic. Ltd Şti .’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.


8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
 
İşbu "Site Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu koşullar dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

9. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL 

İşbu "Site Kullanım Koşulları
Görgel Metal San. Ve.Tic. Ltd Şti tarafından site içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini siteyi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.Görgel Metal San. Ve.Tic. Ltd Şti , dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek site üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.